Vad avgör priset på en vinylskiva?

Världens högst värderade vinylskiva uppskattas ha ett värde om 40 miljoner kronor, samtidigt åker skivhandlare och slänger tusentals skivor på tippen som helt saknar värde, hur kommer det sig att det kan vara så stor variation?

LP-skivors värde avgörs normalt utifrån skick, upplaga, pressning, utgivningsdatum, skivbolag, efterfrågan och utbud. Kombinationen utan dessa avgör hur mycket en samlare är villig att betala för en viss skiva.

Nedan reder vi ut begreppen lite mer utförligt.

Skicket
LP-skivan och dess omslag/fodrals skick har stor betydelse för priset, går skivan inte att lyssna på går den inte att sälja. Både vinylskivor och dess fodral graderas enligt följande skala:

 • Utmärkt skick
  • Mint (M): Oanvänd, i perfekt skick
  • Near Mint (NM / M-): Nästintill perfekt skick, spelad någon enstaka gång utan att ha lämnat något märkbart spår
 • Mycket bra skick
  • Very Good Plus (VG+): En väl omhändertagen skiva där eventuella märken eller repor endast är ytliga och ej hörbara. En skiva i VG+ skick värderas normalt till ungefär halva Mint värdet.
  • Very Good (VG): Vissa hörbara repor kan förekomma eller en viss mån av knaster som ej tar över musiken. En skiva graderad VG är fortfarande i gott spelbart skick och värderas till ungefär halva VG+ värdet.
 • Bra skick
  • Good Plus (G+): Skiva som knastrar och sprakar, betingar ett värde om cirka 10% av motsvarande skiva i skicket Mint.
  • Good (G): I detta skick är skivorna mycket svåra att sälja om det inte är en riktigt ovanlig skiva
 • Dåligt skick
  • Fair (F): Knappt spelbar och saknar värde
 • Obrukbart skick
  • Poor (P): Ospelbar och kan kasseras med gott samvete

Upplaga

Populära skivor som det länge har varit stor efterfrågan på har ibland blivit återutgivna i nya upplagor. Ofta skiljer sig här vissa små detaljer på omslag och skivetikett jämfört med originalutgåvan. För den seriösa skivsamlaren är det oftast originalutgåvan som är den mest eftertraktade versionen av en skiva. Av denna anledning kan priset på en skiva från 50-talet, där välbehållna exemplar är sällsynta, skilja sig enormt från en senare återutgivning av samma album.

En vinylskivas upplaga syftar även till hur många exemplar som tillverkades och distribuerades. I vissa fall pressades endast några få exemplar av en skiva som senare har gått och blivit väldigt eftertraktad. Dessa så kallade rariteter kan ibland vara värda stora summor pengar, eller inga pengar alls. Allt beroende på utbud och hur stor efterfrågan är.

Under 1970-80-talet gavs populära artister ofta ut på vinyl i väldigt stora upplagor samtidigt som de pressades i flera länder samtidigt. Av denna anledning är dessa skivor väldigt vanliga på andrahandsmarknaden och inbringar oftast inga större summor pengar.      

Pressning

Som vi tidigare nämt kan en skiva ha givits ut flertalet gånger under flera års tid. Ofta pressades en skiva först i en mindre upplaga om man på förhand inte visste hur den skulle mottas och sälja. Visade sig skivan sälja bra och ha en fortsatt stor efterfrågan så tillverkade och pressade man en ny upplaga med ett visst antal exemplar. Därför talar man ofta om av vilken press en skiva är. Ju tidigare press desto mer eftertraktat.  

Vissa artisters skivor som man på förhand visste skulle sälja mycket bra tillverkade man av kapacitets- och distributionssjäl på flera olika fabriker med varierande kvalitet. Av denna anledning kan även en så kallad originalutgåva av en skiva skilja sig åt i pris beroende på vilken fabrik som pressade den.

Utgivningsland

Av distributionsmässiga själ så tillverkades ofta skivorna i flera olika världsdelar och länder samtidigt. Vanligtvis så är det land där inspelningen skedde eller artistens ursprungsland den mest eftertraktade versionen av en skiva då det kommer till utgivningsland.

Ring oss på 08-37 37 19 eller fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss!